-
+

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen ska bistå rektor vid beredning av ärenden till styrelsen och för planering, genomförande och utvärdering av verksamheten.
I ledningsgruppens uppdrag ingår även att godkänna högskolans kursbeskrivningar samt besluta om högskolans terminer och om andra angelägenheter som rektor beslutar. Därutöver ska ledningsgruppen bereda tillsättandet av programledare och tillsätta valnämnder för personalen i samband med val inom högskolan.

 

Medlemmar i ledningsgruppen

Jonas Waller

Rektor

 

Sven Schauman

Vicerektor

 

Bo Nygård

Enhetschef Öppna högskolan

 

Anna Janson

Administrativ chef

 

 


Bokmärk och dela