-
+

Så här arbetar HÅ med
A. Lednings och styrning av verksamheten

A.1 Strategisk planering
A.1-1 Strategisk planering (flödesschema)
A.1-2 Strategier och policyer vid högskolan på Åland

A.2 Ekonomistyrning
A.2-1 Budgetering (flödesschema)
A.2-2 Verksamhets- och ekonomiplan (flödesschema)

A.3 Uppföljning, utvärdering och utveckling

A.3-1 Högskolans verksamhetsberättelse - rutinbeskrivning
A.3-2 Statistiska uppgifter
A.3-8 Arbetsordning för styrelsen
A.3-3 Kalendarium för styrelsen
A.3-4 Arbetsordning för ledningsgruppen
A.3-5 Kalendarium för ledningsgruppen
A.3-9 Intern revision (flödesschema)
A.3-10 Årsplan över revisionsverksamheten
A.3-11 Årsplan Processgruppens genomgång

Blanketter och mallar

Översikt över kvalitetsledningssystemet

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen ska bistå rektor vid beredning av ärenden till styrelsen och för planering, genomförande och utvärdering av verksamheten.
I ledningsgruppens uppdrag ingår även att godkänna högskolans kursbeskrivningar samt besluta om högskolans terminer och om andra angelägenheter som rektor beslutar. Därutöver ska ledningsgruppen bereda tillsättandet av programledare och tillsätta valnämnder för personalen i samband med val inom högskolan.

 

Medlemmar i ledningsgruppen

Edvard Johansson

Rektor

 

Sven Schauman

Vicerektor 

 

Ronny Eriksson

Vicerektor 

 

Bo Nygård

Enhetschef Öppna högskolan

 

Anna Janson

Administrativ chef

 

 

A.3-4 Ledningsgruppens arbetsordning

A.3-5 Ledningsgruppens kalendarium


Ledningsgruppens protokoll finns på intranätet
kräver inloggning

 


Bokmärk och dela