-
+

Elektroteknik

Gå till info om...

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Åk 4

 

Info om utbildningen

Allmänt om programmet

Antagning

 

Vartannat år

Studietakt

 

Heltid (40 h per vecka)

Undervisning

 

Dagtid (enstaka kvällskurser kan förekomma)

Undervisningsspråk 

 

Svenska

Litteraturen

 

Svenska och i viss mån engelska

Undervisningsmetoder

 

Föreläsningar, eget arbete, övningar, laborationer, lärplattform, studiebesök, praktik, grupparbeten, maskinrumssimulatorövningar

Föreläsningar 

 

Närvaroplikt enligt kursbeskrivning och lärares anvisningar

Övningar, laborationer

 

Obligatorisk närvaro

Schemalagda timmar

 

ca 25-35 per vecka

Inriktning

 

Fartygsautomation

Praktik

 

30 sp praktik ingår. Läs mer om praktiken


Åk 1 (fr.o.m. ET16)

 • Inleds i mitten av augusti med baskurs i matematik som är mycket viktig för de kommande kurserna i främst matematik (rekommenderas miniräknare modell HP50G)
 • Grundstudier
  • Matematik 1-2
  • Fysik 1-2
  • Teknisk kemi
  • Datakunskap
  • Engelska 2
  • Finska
  • Studieteknik
 • Säkerhetskurser
  • Brandskydd, basic
  • Livbåtsman och överlevnad
  • Medicinsk första hjälp
  • Personlig säkerhet och sociala skyldigheter
  • SRC-radiotelefoni
  • Skyddsmedvetenhet för sjöfarare med utsedda skydds-uppgifter
 • Yrkesstudier
  • Teknisk ritning 1
  • Teoretisk elteknik
  • Mätteknik 1
  • Elritning
  • Elektronik 1-2
 • Övningar i högskolans moderna maskinrumssimulatorn hålls regelbundet under läsåret.
 • Under sommaren utförs praktiken.
 • Möjlighet att söka Basic Safety certifikat efter att ha gått säkerhetsutbildning åk 1.

 

Åk 2

 • Grundstudier
  • matematik 3
  • programmering
  • svenska
 • Yrkesstudier
  • maskin- och energiteknik 1
  • Fartygselanläggningar
  • motorer och driftmaskiner
  • reglerteknik 1
  • styrteknik 1
  • mätteknik 2
  • fartygsaautomation 1
  • elektronik 2
  • digitalteknik 1
  • industriell IT 1
  • förbränningsmotorer
  • fartygsteori
  • fartygsdieselmotorer
  • kylteknik
  • ångteknik och turbiner
 • Övningar i högskolans moderna maskinrumssimulatorn hålls regelbundet under läsåret
 • Säkerhetskurser
 • Under sommaren utförs praktiken.


 

Åk 3

Läsåret inleds med en frivillig 5 veckors kurs, Fartygssystem STCW A-111/7 (fartygselektriker).

 • Grundstudier
  • Matematik 4-5
  • Fysik 3-4
  • Svenska 1
  • Engelska 3, genomförs som språkresa till England
  • Introduktion till teknisk mjukvara
  • Grundläggande forskningsmetodik
 • Yrkesstudier
  • Ställverk och skydd
  • Maskin och energiteknik 2
  • Digitalteknik 2
  • Mikroprocessorteknik 1
  • Teknisk ritning 2
  • Modellering och simulering
  • Valfria kurser
 • Övningar i högskolans moderna maskinrumssimulatorn hålls regelbundet under läsåret
 • Säkerhetskurser
 • Examensarbetet inleds
 • Under sommaren utförs praktiken.


 

Åk 4

 • Grundstudier
  • Ekonomi/allmänna kurser/språk
  • Svenska för examensarbete
 • Yrkesstudier
  • Mikroprocessorteknik 2
  • Reglerteknik 2
  • Styrteknik 2
  • Mätteknik 3
  • Industriell IT 2
  • Fartygsautomation 2
 • Valfria kurser
 • Övningar i högskolans moderna maskinrumssimulatorn hålls regelbundet under läsåret
 • Säkerhetskurser
 • Examensarbetet slutförs.

Tillbaka uppExamen

Studierna leder till en yrkeshögskoleexamen, Ingenjör YH, som motsvarar en lägre högskoleexamen (kandidatexamen). Den engelska titeln är Bachelor of Engineering.

Behörigheter

Under studiernas gång finns möjlighet att söka internationella behörighet för fartygstjänst, behörigheterna utfärdas av Trafiksäkerhetsverket i Finland.

Elmästare A-III/6
Ca 2 års avklarade heltidsstudier motsvarar kraven för teoretisk utbildning för behörighet som Elmästare A-III/6. 

Fartygselektriker A-III/7
Då studerande avklarat:

 • minst 3 månader godkänd sjötjänstgöring
 • godkänd sjösäkerhetsutbildning enligt STCW
 • genomfört den teoretiska delen av utbildningen enligt kraven i regel A-III/6 i STCW
 • kompletterat med studier för fartygselektriker, A-III/7
uppnås etappmålet motsvarande kraven för teoretisk utbildning för behörighet som Fartygselektriker A-III/7.

 

 


Bokmärk och dela