-
+

Gå till info om...

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Åk 4

Information om utbildningen

Allmänt om programmet

Studietakt

 

Heltid (40 h per vecka)

Undervisning

 

Dagtid (enstaka kvällskurser kan förekomma)

Undervisningsspråk 

 

Svenska

Litteraturen

 

Svenska och i viss mån engelska

Undervisningsmetoder

 

Föreläsningar, eget arbete, övningar, laborationer, studiebesök, praktik, lärplattform, grupparbeten, maskinsimulator och skolfartyg

Föreläsningar

 

Närvaroplikt enligt kursbeskrivning och lärares anvisningar

Övningar, laborationer

 

Obligatorisk närvaro

Schemalagda timmar

 

ca 25-35 h/vecka

Inriktning

 

Energi- och fartygsmaskinteknik

Praktik

 

54 sp praktik ingår. Läs mer om praktiken


Ny utbildningsplan fr.o.m. 2017

Då en ny förordning för Högskolan på Åland trätt i kraft gjordes utbildningsplanen för maskinteknik om under våren 2017. Den nya utbildningsplanen gäller för de studerande som börjar från och med hösten 2017 och framåt och omfattar 240 studiepoäng.
Mycket av innehållet i utbildningen är lika som tidigare år, men ändringar i kursbeskrivningar och studiepoäng per kurs förekommer.

Praktiken omfattar 30 obligatoriska studiepoäng men önskar man läsa till sjöbehörigheten Vaktmaskinmästare finns möjlighet för ytterligare 78 studiepoäng praktik.

Utbildningsplan före 2017

Åk 1

 • Övningar i maskinrumssimulatorn 


Höstterminen

 • Inleds i mitten på augusti med en baskurs i matematik som är mycket viktig för de kommande kurserna i främst matematik (rekommenderas miniräknare modell HP50G)
 • Säkerhetskurser:
  • livbåtskurs och överlevnadsteknik
  • medicinsk första hjälp
  • personlig säkerhet och socialt ansvar
  • brandskydd, basic
  • SRC
 • Grundstudier:
  • matematik
  • studieteknik
  • engelska
  • datateknik
  • teknisk kemi
 • Yrkesstudier:
  • materiallära
  • fartygsteknikens grunder
  • förbränningsmotorer
  • verkstadstekniska laborationer
  • teknisk ritning
  • tillverkningsteknik
 • Valfria studier:
  • Orienteringskurs för tankfartyg
 • 8 dagar på skolfartyget Michael Sars

 Vårterminen

 • Grundstudier:
  • engelska
  • finska (utifrån dina förkunskaper)
  • matematik
  • teknisk kemi
  • fysik
 • Yrkesstudier:
  • ångteknik


Möjlighet att söka Basic Safety certifikat efter att ha gått säkerhetsutbildning åk 1.

Från maj utförs praktik antingen som verkstadspraktik eller sjöpraktik.


Åk 2

Möjlighet att söka behörighet som vaktman med begränsning till maskin efter att alla kurser är avklarade på årskurs 1 samt 60 dagars handledd sjöpraktik

 • Övningar i maskinrumssimulator


Höstterminen

 • Grundstudier:
  • matematik
  • fysik
  • svenska
 • Yrkesstudier:
  • teknisk ritning
  • rörschemaritning
  • förbränningsmotorer
  • ångteknik
  • fartygsmaskiner
  • mekanik
  • elteknik


Vårterminen

 • Grundstudier:
  • fysik
 • Yrkesstudier:
  • ång- och gasturbiner
  • fartygsmaskiner
  • fartygsrörsystem
  • fartygsdieselmotorer
  • marina bränslen och smörjoljor
  • hydraulik och pneumatik
  • energitekniska laborationer
  • elektronik
  • trim och stabilitet
 • 8 dagar ombord på skolfartyget Michael Sars
 • Simulatorövningar med sjökaptensutbildningen (brygga och maskinrum)
 • Praktik från maj framåt

Åk 3

 • Simulatorövningar


Höstterminen

 • Grundstudier:
  • teknisk finska
 • Yrkesstudier:
  • kylteknik
  • mät- och reglerteknik
  • elmaskiner och anläggningar
  • automation
  • hållfasthetslära
 • Övriga kurser:
  • grundläggande forskningsmetodik
 • Säkerhetskurser:
  • brandskydd advanced
  • maritim miljömedvetenhet (Marpol)
  • marint arbetarskydd och säkerhetsteknik
  • heta arbeten


Vårterminen

Efter höstterminen har du möjlighet att söka behörighet som vaktmaskinmästare. Detta förutsatt att du har erforderlig praktik samt har alla kurser avklarade vilka fordras för denna behörighet.

 • Engelskakursen genomförs som språkresa till England
 • Grundstudier:
  • engelska
  • matematik
  • fysik
 • Yrkesstudier:
  • mekanik
  • hållfasthetslära
  • mät- och reglerteknik
  • teknisk termodynamik
  • ekonomi
 • Examensarbetet inleds

Åk 4

 • Handledning i att skriva examensarbete 
 • Simulatorövningar


Höstterminen

 • Yrkesstudier:
  • eltekniska laborationer
  • fartygsdieselmotorer
  • kraftanläggningar
  • energitekniska laborationer
  • förordningar och certifikat
  • pumpar och rör
  • eltekniska laborationer
 • Säkerhetskurser:
  • läckstabilitet och förebyggande av skador
 • Övriga kurser:
  • handledarutbildning
 • Examensarbete


Vårterminen

 • Yrkesstudier:
  • ång- och gasturbiner
  • energitekniska laborationer
  • maskinelement
 • Säkerhetskurser:
  • Crowd and Crises Management
  • kvalitetsledningssystem
  • ISM, ISPS
  • Maritime Resource Management
 • Övriga kurser:

  • kurs i vett och etikett
 • Kurs i maritimt ledarskap

 • Examensarbetet slutförs

Bokmärk och dela