-
+

Edvard Johansson 

Edvard Johansson

Ekon.dr, Rektor
PhD (econ.), Rector

 

Tfn / Phone

+358 (0)18 537700

 

E-post / E-mail

edvard.johansson[at]ha.ax

 

Besöksadress / Visiting address

Högskolan Norra, Neptunigatan 17

 

 

Edvard Johansson

 

Edvard Johansson har varit rektor för Högskolan på Åland i Mariehamn sedan 1 januari 2011.

Innan det var han seniorforskare vid Näringslivets forskningsinstitut ETLA i Helsingfors, där han sysslade med bland annat med arbetsmarknadsekonomi, migrationsekonomi och hälsoekonomi. Han har också omfattande erfarenhet av jämförande forskningsprojekt på europeisk nivå. Han har också tidigare i sin karriär arbetat med makroekonomisk analys på Lehman Brothers i London.

Edvard Johansson blev 2011 utnämnd till docent i nationalekonomi vid Svenska handelshögskolan. Sin doktorsexamen i nationalekonomi tog han från samma högskola år 2000.


Rektorns blogg

Forskningspublikationer

LinkedIn profil


Bokmärk och dela