-
+

Studerande vid Öppna högskolan


 

 

Kvalitetsledning & strategi

Kurs i arbete med kvalitetsledning och skapandet av strategier, med målsättning att du efter avslutad kurs ska ha skapat grunderna för ett eget kvalitetsledningssystem.

 

Kursen behandlar följande områden:

  • Strategi - en introduktion
  • Företagets vision, värderingar, verksamhetsidé, affärsidé, nulägesanalys och målsättningar
  • Företagets strategi
  • Kvalitet
  • Kvalitetsledningssystem

 

Alla uppgifter i kursen sparas i en portfolio, som du efter kursen kan använda när du arbetar med strategier och kvalitet i din verksamhet.


Bokmärk och dela