-
+

Anna Janson

Anna Janson

EM, FM, Administrativ chef

MSc, MA, Administrative Director

 

Tfn / Phone

+358 (0)18 537775

+358 (0)457 345 3977

 

E-post / E-mail

anna.janson[at]ha.ax

 

Besöksadress / Visiting address

Högskolan Södra, Navigationsskolegr. 2

Anna Janson

Övrig information

Administrativ chef, d v s ekonomi- och personalansvarig samt ansvarig för högskolans förvaltning med stödfunktionerna kansli och fastigheter.


Bokmärk och dela