-
+

Publikationer

Publikationer utgivna vid Högskolan på Åland.

 

Biblioteket ansvarar för försäljningen av högskolans tryckta publikationer. Kontakt via e-post bibliotek[at]ha.ax eller per tfn +358 (0)18 531407 .

 

Högskolan på Ålands publikationsserie

ISSN-L 2243-397X
ISSN 2243-397X

2017:1

Bernt Bergman. Mervärde ur fiskrens. Projektrapport.
ISBN 978-952-9735-30-8

2016:2

Erika Boman. Hälsa och livskalitet bland äldre män och kvinnor på Åland 2015 (HÄMKÅ15).
ISBN 952-9735-29-4

2016:1

Gudrun Gudmundsen. Äldreomsorg på distans. Slutrapport.
ISBN 952-9735-28-6

2012:1

Mattias Eriksson. Slutrapport för ESF projektet Vägen till ett välkomnande Åland.
ISBN 952-9735-27-8

2011:1
Diana Berthén, Inger Eriksson & Viveca Lindberg. Sjökaptener i hamn - Projekthandbok för examensarbete inom sjöfartsprogrammet.
ISBN 978-952-9735-24-2

Diana Berthén, Inger Eriksson & Viveca Lindberg. Slutrapport från ESF-projektet Sjökaptener i hamn.
ISBN 978-952-9735-26-6

Lars Geschwind & Petra Salino. Utvärdering av Sjökaptener i hamn.
ISBN 978‐952-9735-25-9

2010:1
Barbro Gustafsson (red.), Agneta Eriksson Granskog, Anders Ingves, Anette Häggblom, Staffan Lindholm, Kjell Manselin & Jan-Åke Törnroos. GAPRO CARE-projektet. Spelprevention, spelproblematik och vårdpolicyprogram.
ISBN 978-952-9735-23-5

Barbro Gustafsson (ed.), Agneta Eriksson Granskog, Anders Ingves, Anette Häggblom, Staffan Lindholm, Kjell Manselin & Jan-Åke Törnroos. GAPRO CARE-project. Gambling preventation, Gambling problems and Care Policy programme.
ISBN 978-952-9735-22-7

2009:2
Brittmari Wikström & Peter Strandvik. Nya interaktiva media. Slutrapport.
ISBN 978-952-9735-19-7 (pdf)

Meddelanden från Ålands högskola

ISSN 0789-9629 

2009:1
Helena Forsgård. Den öppna högskoleundervisningen på Åland 40 år
ISBN 952-9735-17-0
ISBN 952-9735-18-9 (pdf)

2006:1
Diana Berthén, Inger Eriksson & Viveca Lindberg. Yrkeshögskolelärare i lära. Att guida högskolestuderande till studierelevanta läs- och skrivstrategier
ISBN 952-9735-20-0 (pdf)

2004:1
Graham Robins (red.). Befästningar som kulturhistoria
ISBN 952-9735-14-6 

2003:3
Annelie Eriksson, Petra Salino & Sven Faugert. Utbildning och arbete hand i hand - en utvärdering av HAND-projektet
ISBN 952-9735-21-9 (pdf) 

2003:2
Inger Eriksson & Viveca Lindberg m fl (red.). Det digitala lär-rummet. Rapport om ett projekt för att utveckla en fortbildningsstrategi. Del 2: Huvudrapport.
ISBN 952-9735-16-2 

2003:1
Inger Eriksson & Viveca Lindberg m fl (red.). Samarbetsinriktad, IKT-baserad fortbildning med anknytning till deltagarnas arbetsuppgifter Erfarenheter av fortbildningsprojektet Det digitala lär-rummet Del 1: Sammanfattning
ISBN 952-9735-15-4

Stora serien

1993:1
Sundberg, Eva
Dialekten i Ålands nordöstra skärgård, Mariehamn, 1993.

1989:1
Självstyrelseregioner och minoriteter i Europa, red. Sune Jungar, Mariehamn, 1989.

1989:2
Henriksson, Bjarne
Prästmän på Åland, Mariehamn, 1989.

1988:1
Åländskt språk mellan öst och väst, red. Åsa Stenwall-Albjerg, Mariehamn, 1988.

Lilla serien

Nr 14
Scarpulla, Claudio
The constitutional framework for the autonomy of Åland : a survey of the status of an autonomous region in the throes of European integration, 2. rev. ed., Mariehamn, 2002.

Nr 13
Lilja, John, Eriksson, Monica & Bauer, Mia
Upplevd hälsa och depressionssymptom i tre åländska kommuner, Mariehamn, 2000.

Nr 12
Ekman, Martin
Det självstyrda och demilitariserade Ålands gränser : historiska, geovetenskapliga och rättsliga synpunkter, Mariehamn, 2000.

Nr 11
Att tolka stratigrafi. Det III nordiska stratigrafimötet Åland 1999, red. Gunhild Eriksdotter, Mariehamn, 2000.

Nr 10
Scarpulla, Claudio
The constitutional framework for the autonomy of Åland : a survey of the status of an autonomous region in the throes of European integration, Mariehamn, 1999.

Nr 9
Minorities and conflicts, red. Robert Jansson, Mariehamn, 1996.

Nr 8
Åland på den säkerhetspolitiska agendan, red. Robert Jansson, Mariehamn, 1996.

Nr 7
Ahlström, Christer
Demilitariserade och neutraliserade områden i Europa : en forskningsrapport från Ålands fredsinstitut, Mariehamn, 1995.

Nr 6
Flykten från vardagen : föredrag vid seminariet "Flykten från vardagen" arrangerat av Ålands sommaruniversitet, folkloristerna vid Åbo akademi och Nordens institut på Åland 25-26 augusti 1994 i Mariehamn, red. Brittmari Wikström, Mariehamn, 1995.

Nr 5
Minoritetsspråk i Norden : en rapport från seminariet "Tala eller tiga i Norden", Mariehamn den 15-16 oktober 1994, arrangerat av Ålands fredsinstitut och Ålands högskola, red. Robert Jansson, Mariehamn, 1995.

Nr 4
Folklore & etik : föredrag vid seminariet "Folklore & etik" arrangerat av Ålands högskola och folkloristerna vid Åbo akademi 11-12 maj 1992 i Mariehamn, red. Ulrika Wolf-Knuts, Mariehamn, 1993.

Nr 3
Fagerlund, Niklas
Ålands folkrättsliga status och EG, Mariehamn, 1993.

Nr 2
Lindström, Bjarne
Nationalstaten, regionerna och det framtida Europa : på väg mot en ny territoriell integrationsmodell?, Mariehamn, 1992.

Nr 1
Det nya östblocket, red. Olle Anckar, Mariehamn, 1991.


Bokmärk och dela