-
+

 

Kontaktuppgifter

Inger Nygård, projektkoordinator för Högskolan på Åland

Mera information

VIRTU-projektets webbplats
Nyhetsbrev 2012 mars

Infoblad om projektet [pdf]

Informationsfilm om MåBraTV producerad av Yrkeshögskolan Laurea som har tidigare erfarenheter av MåBraTV.

Reportage om MåBraTv i FST


MåbraTV i finska nyheterna

Reportage på finska om MåBraTV i nyheterna på MTV3 från 22.09.2007.

Rapport 

Rapport från Kickoff mötet 18-20.08.2010 [pdf]

 

EU European Regional Development Fund

 

Central Baltic Interreg IV A Programmen

 

 

VIRTU

Högskolan på Åland kommer tillsammans med yrkeshögskolorna Åbo, Novia och Laurea att delta i VIRTU-projektet, som strävar till att vidareutveckla och producera virtuell service för äldre personer.

 

Virtual Elderly Care Services on Baltic Islands (VIRTU)

VIRTU-projektet tar fasta på att vidareutveckla och producera virtuell service huvudsakligen genom MåBra/Well-being TV konceptet. Genom MåBra TV kan man höja äldre befolkningens fysiska och sociala tillstånd och välbefinnande, öka trygghet och minska ensamhet genom ökade möjligheter till social interaktion.

 

MåBraTV


Tidsplan

01.05.2010 – 30.04.2013

Projektägare

Åbo Yrkeshögskola – Turun ammattikorkeakoulu

Deltagare

Åbo yrkeshögskola leder projektet där yrkeshögskolorna Novia, Laurea och Högskolan på Åland är partner. Dessutom deltar kommunerna Sibbo, Nådendal, Kimitoön, Väståboland och Eckerö, Brändö och Jomala samt Ösel och Dagö kommuner från Estland. Även Ålands Vårdinstitut, Nya Apoteket och ÅHS deltar i projektet.

Projektkoordinatorer

Heidi Tuominen & Marion Korpi
Well-Being Services
Ruiskatu 8
20720 Åbo
Tfn +358 44 907 4555
E-post heidi.tuominen[at]turkuamk.fi, marion.korpi[at]turkuamk.fi  

Högskolan på Åland koordinerar de åländska deltagarna under ledning av projektkoordinator Inger Nygård

Styrgrupp för projektet

Heidi Tuominen
Projektledare, Åbo yrkeshögskola

Marion Korpi
Projektkoordinator, Åbo yrkeshögskola

Marjut Putkinen
Utbildningschef, Åbo yrkeshögskola

Inger Westerlund
Chef för internationella ärenden, Yrkeshögskolan Novia

Taina Viiala
Enhetschef, Tikkurila, Yrkeshögskolan Laurea

Leena Kokko
Social- och hälsovårdsdirektör, Sibbo kommun

Edvard Johansson
Rektor, Högskolan på Åland

Piret Pihel
Director, Saaremaa Business Development Foundation

Finansiärer

Central Baltic IVA-programmet och Ålands Landskapsregering finansierar projektet.


Bokmärk och dela