-
+

Internationellt yrke med hela världen som arbetsfält

Du kan jobba som

Styrman

Överstyrman

Befälhavare

Lots

Sjöfartsinspektör

Besiktningsman

Sjötrafikledare

Säkerhetsansvarig i rederi

Skadereglerare i försäkringsbolag

Befraktare i transportbolag

Lärare vid sjöfartsutbildning

Nautisk inspektör

Efter utbildningen

Som sjökapten har du goda möjligheter till en internationell karriär.


Du kan arbeta som styrman eller befälhavare på både finländska och utländska fartyg. Flera möjliga framtida yrken hittar du i listan till höger.

Idag finns det stor efterfrågan på kompetent sjöbefäl och internationellt råder det brist på däcksbefäl. Befälsbristen beräknas öka i framtiden.

 

Bli sjökapten

Läs om tidigare studerande Jill som idag arbetar på M/S Viking Cinderella >>


Bokmärk och dela