-
+

Men en internationellt godkänd examen kan du arbeta och bo var som helst i världen!

Du kan jobba som

maskinbefäl

sjöingenjör

maskinchef

tekniskchef

fartygsingenjör

maskinmästare

lärare för teknisk utbildning

inspektör vid klassificeringssällskap

teknisk sjöfartsinspektör

Du kan jobba med

att leda och ansvara för drift och underhåll av maskinanläggningar i fartyg och industrianläggningar

teknisk ledning med inspektion och planering

konstruktion

teknisk försäljning

Efter utbildningen

Som utbildad maskiningenjör kan du välja att arbeta både till sjöss eller i land. 


Vanliga uppgifter är exempelvis att leda och ansvara för drift och underhåll av maskinanläggningar i fartyg.

Men du kan även arbeta med  teknisk ledning, inspektion och planering vid rederier och varv. Eller varför inte inom driftledning, planering och konstruktion, tillverkning, kvalitetskontroll och forskning vid företag och industrier som till exempel kraftverk.

Efter 12 månaders sjötid som vaktmaskinmästare har du möjlighet att söka behörighet som maskinmästare, vilket ger dig möjlighet att jobba som 1:e maskinist. Efter ytterligare 12 månaders sjötid som maskinmästare har du möjlighet att söka behörighet som övermaskinmästare. Då kan du bli chief eller teknisk chef.

 

Bli maskiningenjörLäs om f d studerande Victor som idag arbetar på M/S Birka Stockholm >>


Bokmärk och dela