-
+

Du kan jobba som..

legitimerad sjukskötare (sjuksköterska) i Norden och inom EU

Efter utbildningen

Med en sjukskötarexamen kan du välja att börja arbeta, specialisera dig eller studera vidare på mastersnivå.


Som utbildad sjukskötare kan du välja mellan flera olika sorters arbetsplatser. Du kan till exempel arbeta på vårdavdelning, akutmottagning, inom poliklinisk verksamhet, på hälsocentral eller inom hemsjukvård.

Efterfrågan på sjukskötare är stor och förväntas att fortsätta vara det även framöver, vilket innebär att du som utbildad sjukskötare är attraktiv på arbetsmarknaden och har goda möjligheter till arbete.

Studera vidare

Efter avklarad utbildning kan du även välja att studera vidare. Du kan läsa fördjupningskurser inom olika områden och bli barnmorska, hälsovårdare eller specialisera dig inom till exempel barnsjukvård, intensivvård eller operationssjukvård.

Du kan också välja mer teoretiska studier, då högskolans sjukskötarexamen ger behörighet till studier på mastersnivå, som i sin tur kan efterföljas av studier på forskarnivå.

 

Bli sjukskötareLäs om utexaminerade Hanna som numera arbetar på en operationsavdelning >>


Bokmärk och dela