-
+

 

Reseberättelser

Här kan du läsa reserapporter av anställda som deltagit i ett lärar- eller personalutbyte vid någon av högskolans partnerhögskolor. 

Lärarutbyte

Toni Brandt, IT programmet (ET) [pdf]
Erik Hemming, lektor i språk [pdf]

Personalutbyte

Mirjam Schauman & Marita Ahlfors m.fl Öppna högskolan [pdf]
Anette Häggblom & Magdalena Häger, vårdprogrammet [pdf]
Helena Lundberg, biblioteket [pdf]
Benita Kottelin & Britt Mattsson, kansliet
[pdf]
Henrica Sjöblom, biblioteket [pdf]


Bokmärk och dela