-
+

Studerande

Länkar

Utbildningsstyrelsen (Finland)

Högskoleverket (Sverige)

Valvira (Finland)

 

Utländskt betyg

Information för dig som funderar på att söka till högskolan med utländskt betyg.


Om du söker till högskolan med betyg från ett land utanför Norden, ska du lämna in en bestyrkt kopia av avgångsbetyg från skola som motsvarar treårig utbildning på gymnasienivå/andra stadiet, tillsammans med auktoriserad översättning av betyget till svenska eller engelska. Svenskakunskaper ska påvisas genom betyg i svenska på slutbetyget från gymnasiet eller genom språkintyg på minst mellannivå, B1-B2, enligt europeiska nivåskalan för språk.

Bedömning av utländskt betyg

Boende i Sverige med utländskt betyg har möjlighet att få ett utlåtande om betyget från Högskoleverket. Det är gratis och tar ca. 4 månader.

Sökande till vårdprogrammet (sjukskötare) som har en tidigare utbildning inom vårdområdet, kan vända sig till Valvira för att få en bedömning av sin utbildningen.

Frågor?

Om du har några frågor angående ditt betyg, kontakta högskolans informationskoordinator eller studiehandledare.


Bokmärk och dela