-
+

Examen & behörighet

Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen, Sjukskötare YH (Bachelor of Nursing).

Efter avslutad examen är du legitimerad sjukskötare i Finland och får godkänd kompetens både i Norden och internationellt. 

Sjukskötare eller sjuksköterska?

Man använder olika titlar i Sverige och i Finland för samma yrke. Sjukskötare används i Finland medan det i Sverige heter sjuksköterska.

Information om utbildningen

 

Studietakt

 

Helfart (40 timmar studier/vecka)
Notera att obekväm arbetstid ingår.

Undervisningen

 

Teoretisk undervisning är vanligen dagtid.
Praktisk utbildning innebär ofta obekväm arbetstid (där det ingår helger, kvälls- och nattarbete)

Undervisningsspråk

 

Svenska (undantag kan förekomma)

Litteraturen

 

Svenska och engelska

Undervisningsmetoder

 

Föreläsningar, arbete i grupp, eget arbete, undervisning/handledning via lärplattform, studiebesök, praktiska övningar, verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Föreläsningar

 

Ingen närvaroplikt (undantag kan förekomma)

Schemalagda timmar

 

Varierar mellan kurserna.

Praktisk utbildning

 

90 sp 
Du förväntas genomföra minst en praktikperiod utanför Åland.

Notera att en praktikperiod utanför Åland kan medföra merkostnader för den studerande.

Vaccination mot Hepatit-B rekommenderas och kan fås gratis från Studerandehälsan.

 

 

 

 

 


Bokmärk och dela