-
+

Allmänna tentamensdagar

Allmänna tentamenstillfällen hålls på lördagar kl 9.00–13.00 på Högskolan Norra, Neptunigatan 17. 

 

Tentamensdagar

Våren 2017  

Hösten 2017  

21 januari 

 26 augusti
4 februari
 9 september

18 februari  

 23 september

4 mars 

 7 oktober

18 mars

 21oktober
1 april
 11 november

22 april

 25 november
6 maj  9 december

20 maj

 14 december

10 juni

 

 

 

 

Kom ihåg att anmäla dig i tid!

Kurs via Öppna högskolan

Info om tentamen för Öppna högskolans kursdeltagare

Anmäl tentamen till Öppna högskolans kansli, Neptunigatan 17.
Tfn +358 (0)18 537711
E-post
open[at]ha.ax

Programkurs

Info om omtentamen för programstuderande

 


Ordningsregler för tentamen

Ordningsregler [pdf]

 

 Bokmärk och dela