-
+

Kontaktuppgifter

Tiina Mäkinen

Språk

Aktuell forskning

Språkbruk i arbetslivet på Åland

Tiina Mäkinen, lektor, fil.mag

Syftet med forskningen är att kartlägga, analysera och sedan identifiera huvuddrag, olika kategorier samt behov av språkbruk med betoningen på skriftbruk bland ett urval yrkesgrupper på Åland. Härvid används närmast metoder från textlingvistik och textanalys för analyser av skriftbruket.

Våren 2008 deltog Tiina Mäkinen i ett forskningsseminarium vid Tammerfors universitet.

Avsikten är att färdigställa avhandlingen 2011-2012.

 


Bokmärk och dela