-
+

Studerande

 

 

Studiemedel

Studerande vid Högskolan på Åland får studiestöd enligt de villkor som gäller för yrkeshögskolestuderande.

Närmare uppgifter om studiestöden ges av landskapets studieserviceenhet i Mariehamn. 

www.studieservice.ax

 

Studiemedel 


Studerande från Finland:

Folkpensionsanstalten (FPA)

Studerande från Sverige:
CSN i Sverige

 

 

 Bokmärk och dela