-
+

 

Representant för Högskolan på Åland

Erik Hemming

REDINTER

Nätverk i grannspråksförståelse - dvs. hur man använder språk man aldrig har studerat plus därtill hörande nytänkande kring språkträning.

Ett LLP-projekt (Transversal Programme: Key Action 2, Languages, Networks), som inleddes i december 2008 och pågår i tre år. I projektet deltar 28 institutioner från 12 EU-länder (Tyskland, Österrike, Belgien, Bulgarien, Spanien, Finland, Frankrike, Italien, Lettland, Portugal, Rumänien och Turiket).

Projektet koordineras av Universidade Católica de Portugal.

Projektet avslutades 30.11.2011.

Mera information finns på projektets webbplats.


Bokmärk och dela