-
+

 

Projektledare

Brittmari Wikström

Mera information

DaKo3 (Åbo Akademi)

Internationella projekt

DaKo3

Projektet är ett samarbete mellan Öppna högskolan vid Högskolan på Åland, Ålands Landskapsregering och Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi.

Syfte

Att ordna pedagogiska studier för lärare inom yrkeshögskolor, andra stadiets yrkesläroanstalter och det fria bildningsarbetet.

Upplägg

Utbildningen, Pedagogiska studier för lärare, omfattar 60 sp och grundstudierna inleddes i januari 2008.

Utbildningen genomförs med både närstudieträffar på Åland och via Internet.

Tidsram

Projektet pågår från december 2007 till december 2010.

 

 


Bokmärk och dela