-
+

Projekt vid högskolan

Högskolan har en viktig roll som initiativtagare och som drivande kraft av olika av EU och/eller landskapet finansierade projekt.

Externt finansierade projekt är en viktig del av utvecklingsarbetet inom högskolan.

 

Pågående projekt

Projektledare/Kontaktperson

Business Lab Åland

 

Britt Biskop 

Åland Sailing Robots

 

Anna Friebe

Havsforskningsplattform

 

Anna Friebe

OnBoard-Med
  Linda Eriksson

 


Bokmärk och dela