-
+

Studerande

Särskilda antagningskrav

Elektroteknik

Företagsekonomi

Hospitality Management

Informationsteknik

Maskinteknik

Sjökapten

Sjukskötare

 

Tar du din examen i vår?

Om du avslutar dina studier i vår, kan du söka till högskolan med ditt senaste studiekort eller betyg från din pågående utbildning. Bestyrkt kopia av avgångsbetyget lämnas in så fort som möjligt. 

 

Antagningskrav

Allmänna antagningskrav

Allmänna antagningskrav är de krav som alla som vill börja studera vid Högskolan på Åland måste uppfylla.

  • Gymnasie-/studentexamen från minst treårig gymnasialstadieutbildning eller
  • yrkesinriktad examen (120 sv/180 kp) eller
  • motsvarande utbildning

Särskilda antagningskrav

Vissa utbildningar ställer utöver de allmänna antagningskraven även särskilda antagningskrav. Läs mer om dessa på programmens webbsidor, länkarna hitta du till höger.

Betyg från annat land

Om du ansöker med ett betyg från annat land än Finland och Sverige behöver du lämna in en bestyrkt kopia av ett avgångsbetyg som motsvarar en treårig utbildning på gymnasienivå, tillsammans med auktoriserad översättning av betyget till svenska eller engelska. Läs mer om utländskt betyg>> 

Språkkunskaper

Goda kunskaper i svenska och engelska är viktiga för att du ska klara av dina studier vid högskolan. Undervisningsspråket är svenska. Enskilda kurser kan ges på engelska och kurslitteratur på engelska förekommer i ett flertal kurser. Också andra språk än svenska kan användas som undervisningsspråk, om det överensstämmer med målet för utbildningen. Svenskakunskaper ska påvisas genom betyg i svenska på examensbetyget från gymnasiet eller genom språkintyg på mellannivå, B1-B2, i den allmänna språkexamen enligt europeiska nivåskalan för språk, med färdighetsnivå minst 3 i alla (4) delprov. Undervisningsmaterialet är på både svenska och engelska.

Avvikelser

Högskolan kan även anta sökande som inte uppfyller ovannämnda krav, men som enligt högskolans bedömning anses ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för högskolestudier. Sökande kan ansöka om dispens för behörighet till högskolestudier till högskolans antagningsnämnd.

 


Bokmärk och dela