-
+

 

 

Avslutade projekt

2015 

Äldreomsorg på distans

2014

Archoil

Bergkulla Biogasprojekt

Intermar

2013

Validering på Åland
Virtu

2012

Vägen till ett välkomnande Åland

2011

REDINTER
Sjökaptener i hamn

2010

DaKo 3
GAPRO CARE
MarEng Plus

2009

Entreprenörsakademin

2008

Växthuseffekten

Ett ESF-finansierat projekt i samarbete med Ålands Teknologicenter. Målsättningen var att skapa ett system att fånga upp nya blivande entrepenörer. Projektet har resulterat i Företagarskolan.

Nya Interaktiva Media (NIM) 

Projektet finansierades av ERUF - innovativa åtgärder och utfördes av Högskolan på Åland i nära samarbete med Institute for Advanced Management Systems Research (IAMSR) vid Åbo Akademi.

Målet var att med hjälp av informationsteknologi förbättra servicenivån på Åland genom att skapa och utveckla interaktiva former av privata och offentliga tjänster, samt hitta nya lösningar som kan underlätta vardagslivet för turister och bofasta.

Slutrapporten [pdf]

Securitas Mare II

Ett Leonardo da Vinci-projekt som gick ut på att sprida ett modifierat koncept av Crowd and Crisis Management till utbildningar och myndigheter.

Securitas Mare II är en direkt fortsättning på projektet Securitas Mare.

   

2007

MarEng

Projektet MarEng syftade till att framhäva vikten av kunskaper i maritim engelska för dem som arbetar inom olika maritima yrken i Europa. Projektet producerade en nyskapande "Maritime English learning tool" som finns tillgänglig på MarEngs webbplats.

Projektet startade i oktober 2004 och slutförs i mars 2007.

I projektet samarbetar 16 partners från sex av EU:s medlemsländer; Belgien, Finland, Lettland, Polen, Spanien och Storbritannien.

Projektet koordinerades av Åbo universitet och har en budget på 358.000 euro.

Projektet fortsatte i MarEng Plus

   

Tidigare projekt

NISSOS

Högskolan på Åland deltog tillsammans med Ålands Företagareförening i pilotprojektet NISSOS.

Projektet studerade framgångsfaktorer hos exportinriktade tillverkningsföretag i små ö-samhällen. Förutom Åland deltog Island, Malta, Ösel i Estland samt Shetland, Skye och Orkney i Skottland.

Projektet koordinerades av Institute for the Promotion of Small Enterprise (IPSE) på Malta och hade en budget på 543.000 euro.

NISSOS projektet löpte över tre år och startmötet ägde rum på Malta i maj 2003.

NISSOS är det grekiska ordet för "ö", men står även som en förkortning av "Network of Islands for Small Scale Organisational Success".


Bokmärk och dela