-
+

 

Studieuppehåll 

Studerande vid Högskolan på Åland har rätt att göra ett studieuppehåll under högst två år (fyra terminer).

Fyll i blanketten för ansökan om studieuppehåll och lämna in den till programkansliet. 

Avsluta studierna

Om du avser att helt avsluta dina studier vid högskolan gäller blanketten för avbrutna studier. Blanketten lämnas till programkansliet. 


Bokmärk och dela