-
+

Lediga tjänster

Högskolan på Åland är en regional högskola i Mariehamn underlydande Ålands landskapsregering. Högskolan på Åland har ca 550 studerande på Bachelornivå inom sju utbildningsprogram, en omfattande öppen högskoleverksamhet samt forskning och utveckling inom vissa områden. Till Högskolan på Åland hör även Ålands sjöfartsakademi, som förutom sjöfartsutbildning på högskolenivå även utbildar på gymnasialstadienivå inom sjöfart. Totalt har högskolan knappt 100 anställda, varav majoriteten är undervisande personal.

 

 

Vi lediganslår tjänsten som

REKTOR

vid Högskolan på Åland för tiden 1.9.2017-31.8.2022

Vi söker dig som vill och har förutsättningar att leda och utveckla högskolan i dess roll som motor för samhällsutveckling och ekonomisk tillväxt på Åland.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du står för ett öppet klimat som främjar delaktighet och engagemang. Andra viktiga egenskaper är

  • att kunna inspirera, motivera och involvera människor,
  • att vara utmanande, drivande och resultatorienterad,
  • att ha förmåga att övertyga samt övervinna hinder och motstånd,
  • att visa handlingskraft, självständighet och integritet,
  • att vara kommunikativ med förmåga att bygga nätverk och relationer.

Högskolan på Åland vill bidra till förverkligandet av de sju strategiska utvecklingsmål för Åland som utarbetats inom ramen för nätverket bärkraft.ax.

Rektor utses av Ålands landskapsregering på förslag av högskolans styrelse. Rektor har det övergripande ansvaret för högskolans utbildningar, forsknings- och utvecklingsarbete samt samverkan med det omgivande samhället. Rektor företräder högskolan utåt, är föredragande i styrelsen, är ordförande i ledningsgruppen, har det övergripande ansvaret för högskolans personal samt för högskolans pedagogiska utveckling och kvalitetsarbete.

Behörighet

Behörighetskrav är avlagd doktorsexamen eller licentiatexamen. Erfarenhet av ledarskap och förvaltningsuppgifter samt pedagogisk erfarenhet på högskolenivå beaktas. Kravprofil rektor.

Ansökan

Ansökan jämte CV samt för tjänsten relevanta vetenskapliga och övriga meriter ska vara högskolan tillhanda senast den 12 maj 2017 kl 16 på adress Högskolan på Åland, Pb 1010, AX-22111 Mariehamn eller som e-post till jobb@ha.ax.

Kontakt

Ytterligare information om tjänsten ges av styrelsens ordförande Emma Dahlén tfn + 358 (0)457 529 2964. Frågor om högskolans organisation riktas till administrativ chef Anna Janson tfn +358 (0)457 345 3977.


Bokmärk och dela