-
+

 

 

Nämnder

Högskolans samtliga nämnder har treåriga mandatperioder.

Antagningsnämnden

Antagningsnämnden, tillsatt av styrelsen, har till uppgift att anta studerande till högskolans utbildningsprogram, till specialiseringsstudier och till alla andra utbildningar vid fakulteten.

Medlemmar i antagningsnämnden 
Mandatperiod 1.8.2015-31.7.2018

Sven Schauman

Vicerektor

Ordförande 

Annika Lindqvist

Informationskoordinator

Sekreterare

Florian Haug

Överlärare, Maskinteknik

 

Jeanette Höstman

Programkoordinator

 

Stina Torvaldson 

Studiehandledare

 


Biblioteksnämnden

Biblioteksnämnden, tillsatt av rektorn, har till uppgift att bistå bibliotekschefen vid beredning av ärenden och för planering, genomförande och utvärdering av verksamheten vid högskolebiblioteket.

Medlemmar i biblioteksnämnden
Mandatperiod 09.11.2015 - 31.12.2017

Linda Lundgren

Bibliotekschef

Ordförande, sekreterare

Ulla Vuolteenaho-Janzon

Lärare, HM-programmet

 

Florian Haug

Överlärare, ET-programmet

 

Mirjam Schauman

Planerare, Öppna högskolan

 

Thomas Hartvik

Studerande, IT-programmet 

 

Ida Jansson

Studerande, VA-programmet

 

 

Examensnämnden

Examensnämnden, tillsatt av styrelsen, har till uppgift att uppgöra förslag till bedömningsanvisningar samt bereda examensordning och behandla rättelseyrkanden gällande studieprestationer.

Medlemmar i examensnämnden
Mandatperiod 01.08.2015-31.07.2018

Jonas Waller

Rektor

Anette Häggblom 

Överlärare Vård

Christer Kullman

Överlärare Företagsekonomi

Katarina Ulenius 

Lektor Vård

 

Forskningsnämnden

Styrelsen tillsätter en forskningsnämnd för en treårig mandatperiod med uppgift att fördela forskningsmedel och utveckla högskolans forskningsstrategi och forskning.

Medlemmar i forskningsnämnden
Mandatperiod 01.08.2015-31.07.2018

Jonas Waller

Rektor

Ordförande

Annica Brink

Fil.lic.

 

Gösta Helander

Fil.mag. 

 

Anette Häggblom

Fil.dr Överlärare Vård

 

Agneta Karlsson

Ekon.dr Docent

 

Dag Nyman

Med.dr Professor

 

Kurt Waller

Tekn.dr Professor emeritus

 

Internationella nämnden

Internationella nämnden, tillsatt av rektorn, har till uppgift att bistå internationella koordinatorn vid beredning av ärenden och för planering, genomförande och utvärdering av den internationella verksamheten. 

Medlemmar i internationella nämnden

Lena Nyman-Wiklund

Internationell koordinator

Ordförande

Erik Hemming

Lektor

 

Sven Schauman

Vicerektor

 

Therese Sjöblom

Lärare/Studiehandledare HM

 

Jonas Waller

Rektor

 

Maria Viljamaa

Studerande FE-programmet

 

 

Nämnden för information och kommunikation

Nämnden, tillsatt av rektor, har hand om högskolans information och kommunikation i vilket ingår marknadsföringen och webbplatsen.

Medlemmar i nämnden för information och kommunikation

Paula Linderbäck

Kommunikationschef

Ordförande

Linda Lundgren

Bibliotekschef

 

Annika Lindqvist

Informationskoordinator

Lena Nyman-Wiklund

Internationell koordinator

 

Mirjam Schauman

Planerare

 

Sven Schauman

Vicerektor

 

Lars Selander

Platsansvarig, Sjöfartsgymnasiet

 

Henrica Sjöblom

Webbkommunikatör

 

Therese Sjöblom

Mäss- och evenemangsansvarig

 

Thor-Björn Wik

Lektor, Företagsekonomi

 

Bokmärk och dela