-
+

Studerande vid Öppna högskolan


Avanmälan 

Anmälan till samtliga kurser är bindande efter att anmälningstiden gått ut.

Om du ändå måste annullera din anmälan gäller följande: 

Universitets- och yrkeshögskolekurser med terminsavgift

Om du återtar din anmälan efter sista anmälningsdag eller uteblir från kursen tar vi 20 € i annulleringsavgift. Vid förhinder som kan styrkas med läkarintyg återbetalas avgiften.

Fortbildnings- och yrkeshögskolekurser med kursavgift

Om du inte kan delta och avanmäler dig efter sista anmälningsdagen måste ändå hela kursavgiften betalas. Hittar du en annan som kan gå kursen istället för dig är det ok att överlåta platsen. Undantag görs endast vid förhinder som kan styrkas med läkarintyg.


Bokmärk och dela