-
+

Studerande

Dokument

Utbildningplan

Information om utbildningsprogrammet för Hospitality Management

 

Examen

 

Yrkeshögskoleexamen i turism och kosthåll

Restonom YH 

(Bachelor of Hospitality Management)

Studietakt

 

Helfart (40 timmar studier/vecka)

Undervisningen

 

Teoretisk undervisning under dagtid.
Praktisk utbildning innebär ofta arbetstider där det ingår helg- och kvällsarbete

Undervisningsspråk

 

Svenska

Litteraturen 

 

Svenska och engelska

Undervisningsmetoder 

 

Föreläsningar, arbete i grupp, eget arbete, undervisning/handledning via lärplattform, studiebesök, praktiska övningar, verksamhetsförlagd praktik

Föreläsningar 

 

Närvaro rekommenderas på föreläsningar. Obligatorisk närvaro vid seminarier och praktiska moment.

Schemalagda timmar

 

Varierar mellan kurserna

Praktisk utbildning

 

45 sp
Obligatorisk närvaro
Du förväntas genomföra cirka hälften av praktiken utanför Åland


År 1

Första året är ett basår där du får en helhetsbild av branschen. Under grundstudierna bygger du upp ett ökat självförtroende, en stark branschkänsla och yrkesidentitet. Detta uppnår du genom att du praktiskt övar dina yrkeskunskaper under grundkurserna i turism och hotell- och restaurangverksamhet.

Under första studieåret kommer du att praktisera på hotell och restauranger. Praktiken är förlagd delvis på kvällar och veckoslut samt i slutet av varje termin.

År 2

Under andra året läser du mera yrkesstudier inom ekonomi, gastronomi, hotell och turism. Efter åk 2 har du praktik utomlands. Du kan praktisera i England, Frankrike, Tyskland eller varför inte i Dubai? Naturligtvis kan du välja bland de förstklassiga ställen som finns i Nordens huvudstäder. Läs mera om praktiken.

År 3

Under det tredje året studerar du yrkesinriktade kurser inom gastronomi, hotell, turism, ekonomi, ledarskap, marknadsföring och du skriver ditt examensarbete.

Du studerar också valfria kurser från till exempel Öppna högskolans kursutbud eller andra utbildningsprogram.

År 4

Under den sjunde och sista terminen fördjupas studierna och du utför också en fyra veckor lång förmanspraktik på ett företag i branschen.

Efter slutförda studier har du en yrkeshögskoleexamen som Restonom YH (Bachelor of Hospitality Management).


Bokmärk och dela