-
+

Urvalsprov för sökande till vårdprogrammet

För sökande till sjukskötarprogrammet ordnas ett obligatoriskt urvalsprov, som innehåller matematik, engelska samt en del med vårdrelaterade ämnen (instuderingsmaterial kommer att finnas på högskolans webbplats och delges sökande per e-post).

Endast urvalsprov gjorda vid Högskolan på Åland godkänns.

Godkänt resultat av urvalsprovet är en förutsättning för att kunna antas till programmet.

Den som antas till sjukskötarprogrammet bör observera att branschen kräver en sådan hälsa som inte utgör ett hinder i arbetet.

Kompletteringar

Ansökan ska kompletteras med bestyrkt kopia av betyg senast 11.6.2018. Det gäller alla sökande, även sökande med avgångsbetyg från åländska och fastländska gymnasium.

Datum för urvalsprov

Tisdag 5 juni 2018.

 


Bokmärk och dela