-
+


Webbansökan är öppen 15.3-16.4

Antagningskrav

Uppfyller de allmänna antagningskraven

Slutvitsord i ämnena svenska, engelska, matematik och fysik.
För studerande från Sverige: Godkänt betyg i svenska A, engelska A, matematik B och fysik A/naturkunskap A+B. Eller enligt nya gymnasiereformen (GY2011): svenska 2, engelska 5, matematik 2a/2b/2c och fysik 1a/1b1 eller naturkunskap 2.

Studielängd

240 sp (4 år)

Antal studieplatser

16 st

Antagning

Programmet antar nya studerande varje år. Utbildningen startar till hösten.

Ansökan

Info om ansökan

Bli ingenjör inom maskinteknik

Utbildningsprogrammet för maskinteknik, 240 sp

Ingenjörsutbildningen inom maskinteknik omfattar studier i energi-, fartygsmaskin och marinteknik. Den ger teoretiska grundkunskaper om funktion och dimensionering av främst fartygstekniska system men också system inom annan landbaserad industri. Utbildningen ger stora möjligheter i och med integrerad praktik och praktisk tillämpning av de arbetsuppgifter som finns i dessa industrier.

Eftersom dessa teknikområden utvecklas snabbt, betonas förmågan att självständigt finna nödvändig kunskap som grund för att upprätthålla aktuella kunskaper i yrkeslivet.

Studierna inriktas mot behörighet för arbete inom fartygs- men också inom kraftverksdrift, samt mot en allmän ingenjörskompetens inom energi- och marinteknikens område. Med lämpliga valfria studier fyller utbildningen således gällande myndighetskrav på teoretisk utbildningsgrund för övermaskinmästarbehörighet inom fartygsdrift enligt STCW 2010 Regulation III/2

Ny utbildningsplan 2017

Då en ny förordning för Högskolan på Åland trätt i kraft gjordes utbildningsplanen för Maskinteknik om under våren 2017. Den nya utbildningsplanen gäller för de studerande som börjar från och med hösten 2017 och framåt och omfattar 240 studiepoäng.

Mycket av innehållet i utbildningen är samma som tidigare år, men ändringar i kursbeskrivningar och studiepoäng per kurs förekommer.

Praktiken omfattar 30 obligatoriska studiepoäng men önskar man läsa till sjöbehörigheten Vaktmaskinmästare finns möjlighet för ytterligare 78 studiepoäng praktik.

 

 


Kontaktinfo

Studiehandledare
Carola Maxenius-MickelssonFristående kurser

Intresserad av att läsa fristående kurser? Läs mer på Öppna högskolans webbplats.

 

 

 Bokmärk och dela