-
+


Webbansökan är öppen 15.3-16.4

Antagningskrav

Uppfyller allmänna antagningskraven

Slutvitsord i ämnena svenska, engelska och matematik.
För studerande från Sverige: Godkänt betyg i svenska A, engelska A och matematik B. Eller enligt nya gymnasiereformen (GY2011): svenska 2, engelska 5 och matematik 2a/2b/2c.

Studielängd

210 sp (heltid 3,5 år, deltid ca 4,5 år)

Antal studieplatser

24 st

Antagning

Programmet antar nya studerande varje år. Utbildningen startar till hösten.

Ansökan

Info om ansökan

Bli företagsekonom / tradenom

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi, 210 sp

Vill du ha en utbildning som ger dig eftertraktad kompetens och möjlighet att arbeta inom olika typer av organisationer och i olika yrkesroller, både inom det offentliga och det privata? Är du intresserad av hur företag fungerar? En kandidatexamen i företagsekonomi ger dig goda möjligheter till både arbete och vidare studier.

 

Utbildningen förbereder dig för arbete inom stora såväl som små organisationer och ger även en god grund för dig som funderar på en framtid som egen företagare.

Du får bekanta dig med näringslivet på Åland via företagsbesök och gästföreläsare. Du har möjlighet att göra delar av utbildningen utomlands vid någon av högskolans partnerskolor.

Studera Human Resource Management & ledarskap

Från och med hösten 2017 kan du välja att läsa inriktningen Human Resource Management (HRM) & ledarskap vid programmet. Du läser 60 sp inom ledarskap och personaladministration.

 

 

Flexibla studier!

Studierna på företagsekonomi är flexibla och är du ambitiös kan du yrkesarbeta på deltid vid sidan av dina studier.

Läs mer om att studera företagsekonomi   


Kontaktinfo

Studiehandledare
Thor-Björn WikFristående kurser

Intresserad av att läsa fristående kurser? Läs mer på Öppna högskolans webbplats.

 

 

 


 


Bokmärk och dela