-
+


Webbansökan är öppen 15.3-16.4

Antagningskrav

Uppfyller allmänna antagningskraven

Giltigt finskt eller svenskt läkarintyg

Slutvitsord i ämnena svenska, engelska, matematik och fysik.
För studerande från Sverige:  Godkänt betyg i svenska A, engelska A, matematik B och fysik A/naturkunskap A+B. Eller enligt nya gymnasiereformen (GY2011): svenska 2, engelska 5, matematik 2a/2b/2c och fysik 1a/1b1 eller naturkunskap 2.

Studielängd

270 sp (4,5 år)

Antal studieplatser

16 st

Antagning

Programmet antar nya studerande varje år. Utbildningen startar till hösten.

Ansökan

Info om ansökan

Bli sjökapten

Utbildningsprogrammet för sjöfart, 270 sp

Är du en ledare som med lugn hand styr och tar ansvar? Lockar möjligheten till en internationell karriär? Utbildningsprogrammet för sjöfart utbildar framtidens sjöbefäl, både styrmän och befälhavare.

 

Följer internationella bestämmelser

Sjökaptensutbildningen vid Högskolan på Åland följer internationella bestämmelser (STCW-konventionen) och erbjuder mångsidig praktik under studietiden.

Studieområden

Centrala studieområden under din utbildning är navigation, transportteknik och ledarskap. Utbildningen varvar teori med praktik i högskolans moderna simulatorer och ombord på vårt skolfartyg.

 

 

Behörigheter

Under utbildningen får du behörighet som vaktman och vaktstyrman. Efter slutförd utbildning och arbetserfarenhet som styrman får du behörighet som överstyrman och sjökapten.

Utbildningen är bred och du blir även attraktiv för andra sjöfartsrelaterade yrken inom transport, rederi och hamnbranschen.

Ny utbildningsplan 2017

Då en ny förordning för Högskolan på Åland trätt i kraft, gäller en ny utbildningsplan för de studerande som börjar från och med hösten 2017 och framåt.

Mycket av innehållet i utbildningen är lika som tidigare år, men ändringar i kursbeskrivningar och studiepoäng per kurs förekommer.

Praktiken omfattar 108 studiepoäng, men är fortfarande 360 dagar precis som tidigare år. Studierna omfattar fortfarande totalt 270 studiepoäng och är 4,5 år.  


Kontaktinfo

Studiehandledare
Carola Maxenius-Mickelsson
Fristående kurser

Intresserad av att läsa fristående kurser? Läs mer på Öppna högskolans webbplats.


Bokmärk och dela