-
+


Webbansökan är öppen 15.3-16.4

Grundkrav

Uppfyller de allmänna antagningskraven

Slutvitsord i ämnena svenska, engelska och matematik.
För studerande från Sverige: Godkänt betyg i svenska A, engelska A och matematik B. Eller enligt nya gymnasiereformen (GY2011): svenska 2, engelska 5 och matematik 2a/2b/2c.

Klarat obligatoriska urvalsprovet

Studielängd

210 sp

Examen

Sjukskötare YH (Bachelor of Nursing)

Antal studieplatser

20 st

Antagning

Utbildningen startar till hösten 2018.

Ansökan

Info om ansökan

 

Bli sjukskötare

Utbildningsprogrammet för vård, 210 sp

Vill du ha en utbildning som gör dig attraktiv och efterfrågad på arbetsmarknaden samtidigt som du har en bra grund för vidareutbildning? Vill du arbeta med människor i livets alla olika skeden och känna att du gör skillnad? Sjukskötarprogrammet utbildar morgondagens sjukskötare.


Människan i centrum

Sjukskötarprogrammet (programmet för vård) är en utbildning där människan står i centrum. Utbildningen bygger på en värdegrund med ett etiskt förhållningssätt, en humanistisk människosyn och en helhetssyn av patienten.

Omvårdnad, utbildningens huvudområde, är ett brett ämnesområde som utgår från vårdvetenskap. Förutom omvårdnad läser du folkhälsovetenskap, beteendevetenskapslära och naturvetenskapliga ämnen - t ex anatomi, fysiologi och farmakologi.

Arbeta som sjukskötare

Som legitimerad sjukskötare ansvarar du för patientens omvårdnad.

Det innebär att du leder, samordnar och deltar i omvårdnadsarbetet. I arbetet ingår även att handleda och undervisa patienter, närstående och personal för att främja hälsa och lindra lidande.

Du kan arbeta med vård av barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter.

 

 

Ett yrke som ger jobb och internationella möjligheter

Utbildningen ger dig goda möjligheter till jobb både nationellt och internationellt. Avklarad examen ger dig, förutom finsk legitimation för sjukskötare, även möjlighet att söka legitimation för att arbeta som sjukskötare i Norden och inom det övriga EU-området.

Stort behov av vårdpersonal

Om knappt 15 år, år 2030, beräknas 170 000 utbildade saknas just inom vården i Sverige, enligt en prognos från Svenska statistiska centralbyrån. Läs rapporten Trender och Prognoser 2011 - befolkningen utbildningen arbetsmarknaden med sikte på år 2030 [pdf].


Kontaktinfo

Studiehandledare
Jenny ÖsterbackaFristående kurser

Intresserad av att läsa fristående kurser? Läs mer på Öppna högskolans webbplats.

 

 

 Bokmärk och dela