-
+

Tentamensservice

Öppna högskolan har en omfattande tentamensservice, dels ordnas allmänna tentamensdagar för såväl våra egna studerande som för utbildningsprogrammens omtentamina och dels enskilda tentamina vid behov (däribland inträdesförhör till ett antal högskolor och universitet).

Enskild tentamen

Om du studerar vid en annan högskola kan du, i mån av utrymme, tentera på Öppna högskolans allmänna tentamensdagar eller på andra tider enligt överenskommelse med Öppna högskolans kansli. Du bör då själv kontakta din tentator och se till att frågorna sänds till Öppna högskolans kansli.

Avgiften är 20 € per gång.


Bokmärk och dela