-
+

Studerande vid Öppna högskolan


Allmänt om högskolestudier

Högskolesystemet i Finland består av universitet och yrkeshögskolor.

Universiteten koncentrerar sig på vetenskaplig forskning och undervisning grundad på forskning medan yrkeshögskolorna erbjuder utbildning som är mera praktiskt inriktad och svarar mot arbetslivets behov.

Universitet

Vid universitet, det vill säga vetenskaps- och konsthögskolor, kan man avlägga bland annat lägre och högre högskoleexamen (kandidat- resp. magisterexamen). Examina avläggs i två steg, först kandidatexamen som omfattar 180 sp och därefter magisterexamen som omfattar 120 sp.

Yrkeshögskola

Vid yrkeshögskola kan man på motsvarande sätt avlägga lägre och högre yrkeshögskoleexamen. En lägre yrkeshögskoleexamen omfattar vanligen 210–270 sp.

Studiepoäng via Öppna högskolan

Vid Öppna högskolan kan man inte avlägga någon examen, men man kan samla på sig studiepoäng genom att delta i enstaka kurser och tentera dem. Därefter kan man söka sig vidare till en högskola med examensrätt.


Bokmärk och dela