-
+

Studerande vid Öppna högskolan


Studera vidare

Visste du att genom att avlägga ett visst antal studiepoäng via Öppna högskolan, kan du bli behörig för vidare universitets- och högskolestudier?

När du läser universitets- eller högskolekurser så registreras studieprestationerna vid det universitet eller den högskola som kursfordringarna följer.

Om du i framtiden avlägger en examen vid respektive universitet eller högskola räknas studierna till godo fullt ut, och de kan även räknas till godo vid andra universitet och högskolor.

Studera vidare vid Åbo Akademi

Efter att ha avlagt minst 60 sp vid Öppna högskolan kan du söka in via den s.k. öppna universitetsleden till Åbo Akademi för examensstudier. Studierna bör ha avlagts inom Åbo Akademis öppna universitet. Antagningskriterierna skiljer sig en del mellan fakulteterna. Läs mer om den öppna universitetsleden.

För information och studievägledning kontakta
Åbo: Majlen Saarinen
Tfn +358 (0)2 2154 500
E-post majlen.saarinen[at]abo.fi

Vasa: Terese Ahlström
Tfn +358 (0)6 3247 478
E-post terese.ahlstrom[at]abo.fi


Bokmärk och dela