-
+

Studerande vid Öppna högskolan


Intyg för deltagande i kurs

Åbo Akademi

Studieprestationer som avlagts inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet registreras vid Centret för livslångt lärande (CLL) vid Åbo Akademi, beroende av ämne i Åbo eller i Vasa. Intyg skrivs endast ut på begäran och kan beställas från:

Centret för livslångt lärande i Åbo
Kansli, intyg, tentamensresultat
tfn +358 (0)2 2154 666, +358 (0)2 2153 281, e-post opu[at]abo.fi

Centret för livslångt lärande i Vasa
Kansli, intyg, tentamensresultat
tfn +358 (0)6 3247 129, e-post opu-vasa[at]abo.fi

Svenska handelshögskolan

Utdrag över enskild studieprestation postas hem till den studerande efter avklarad kurs.

Helsingfors universitet

Studieprestationer registreras i Helsingfors universitets studieregister inom ca en månad efter att tentamensresultaten publicerats. Utdrag över studieprestation är avgiftsbelagt (2,50 €) och kan beställas från servicenumret 0600-115 77 (1,83 €/min + lna).

Teaterhögskolan & Sibelius-Akademin

Utdrag över enskild studieprestation postas till den studerande efter avklarad kurs.

Högskolan på Åland

Öppna högskolan utfärdar på begäran intyg över studieprestationer över programkurser. Intyg över fortbildningskurs delas ut vid kursavslut eller postas efter kursen.


Bokmärk och dela