-
+

Studerande vid Öppna högskolan


Senioruniversitetet

Senioruniversitetet är en specialform inom det öppna universitetet där målgruppen är seniorer i en självständig livsfas efter avslutat arbetsliv.


Målet för senioruniversitetet är att erbjuda aktuell forskningskunskap och möjligheter till berikande studier på universitetsnivå utan formella prestationer. Man strävar inte efter att avlägga studieveckor, avlägga en examen eller att utveckla yrkeskompetensen.

I klartext kan detta t ex innebära att Öppna högskolan ordnar föredrag om olika ämnen som intresserar (t ex historia, konsthistoria, musik…).

Upplägg

Deltagarna kan delta i planeringen och utformningen av verksamheten, de kan själva påverka hur studierna anordnas och vad de innehåller. Vanligaste formen av verksamhet är föreläsningar, seminarier och diskussionsgrupper på dagtid, som även kan kombineras med exkursioner och studieresor.

Bakgrund

Senioruniversitet är ett samarbete med Åbo Akademi. Senioruniversitetsverksamheten inleddes i Finland år 1985. Idén kom från universitetet i Toulouse i Frankrike och den spred sig snabbt till olika länder i Europa. Det internationella namnet är Tredje ålderns universitet, University of the Third Age. I Finland arrangerar 10 universitet undervisning på ca 50 orter i landet.

Önska kurser!

Har du önskemål om kurser eller frågor kring senioruniversitetet? Tag kontakt med planerare Mirjam Schauman, tfn +358 (0)18 537 712!


Bokmärk och dela