-
+

Studerande vid Öppna högskolan


Fortbildningskurser

Bland våra fortbildningskurser ryms en mångfald teman, som hålls av föreläsare som är valda med omsorg.

Fortbildningskurserna är en professionella tilläggsutbildningar riktad till specifika yrkeskategorier, men precis som för samtliga våra kurser gäller att vem som helst får delta i dem, oberoende av förkunskaper.

Vi anlitar både lokala föreläsare och föreläsare från Sverige och fastlandet. De är goda pedagoger samtidigt som de har dokumenterade teoretiska kunskaper och praktisk yrkeserfarenhet av det ämne de undervisar i. 


Bokmärk och dela