-
+

 Branschråd

Branschråden för utbildningsprogrammen har till syfte att vara en förbindelselänk mellan högskolan och näringslivet.


I branschråden, som är utsedda av högskolans styrelse, finns representanter för både branschen och högskolan.

Till branschrådens uppgifter hör att aktivit bidra till informations- och idéutbyte mellan utbildningsprogrammen och branschen samt föra fram frågor rörande utveckligen av utbildningsprogrammen, Öppna högskolan och högskolans forskning.

Branschrådet för företagsekonomi, 2015-2017

Representanter från Högskolan på Åland

Sven Schauman

 

Vicerektor, ordförande

Christer Kullman

 

Lärare

Thor-Björn Wik

 

Lärare

Ben Henriksson

 

Lärare

Andreas Beckman  

Studeranderepresentant (fr o m hösten 2017)

     

Representanter från näringslivet

Jeanette Salminen

 

Ekonom, Lemlands kommun

Björn Hällefors

 

Ekonomichef, Paf

Lena Marcus

Malin Frantzén-Engblom 

 

Sjöpersonalchef, Viking Line

Personalchef, Ålands Företagsbyrå Ab (fr o m hösten 2017)

 

 

Jonny Mattsson

 

Ombudsman, Företagarna på Åland

Thomas Fagerstedt

 

Försäljningschef logistik, Posten Åland Ab

Susanne Sirén

  Egen företagare, Fananamma

Dan Andersson

  Medlems- & utbildningsansvari, Ålands näringsliv
      upp

Branschrådet för Hospitality Management, 2015-2017

Representanter från Högskolan på Åland 

Sven Schauman

 

Vicerektor, ordförande

Karin Limnell

 

Lärare

Therese Sjöblom

 

Lärare, studiehandledare

Samu Mäkelä

  Lärare

Ulla Vuolteenaho-Janzon

 

Lärare

Linda Mannström
 

Studeranderepresentant

     

Representanter från näringslivet

Dan Backman

 

Näringslivsutvecklare, Ålands landskapsregering

Johanna Dahlgren

 

Egen företagare, Pub Stallhagen

Mattias Eriksson

 

Park Operations Manager, Smart Park

Lotta Berner-Sjölund

 

VD, Visit Åland

Roni Huttunen

 

VD, Ålandhotels

Tiina Thörnroos

 

Egen företagare, Pellas gästhem

Carina Söderlund

 

Projektledare, Strax Kommunikation

Thomas Strandvik

  Managing Director, Pub Niska
     upp

Branschrådet för informationsteknik, 2016-2018

Representanter från Högskolan på Åland

Sven Schauman 

 

Vicerektor, ordförande

Agneta Eriksson-Granskog

 

Lärare

Joakim Isaksson 

 

Lärare

Dennis Kurtén

 

Lärare

Emelie Westerlund  

 

Studeranderepresentant

     

Representanter från näringslivet 

Dan Andersson

 

Utbildningsansvarig, Ålands näringsliv

Janne Engblom 

 

VD, Consilia

Patrick Sjöberg 

 

VD, Mobile Net Control - MNC Marine

Monika Sigmark

 

HR Manager, Crosskey

Fraenk Andersson

 

Team Manager Channel Development, Crosskey 

Petra Heinonen

 

Head of HR developement, Paf  (fr o m hösten 2017)

Fredrik Karlsson

 

Process Manager, Paf 

Christian Jansson

 

Support chef, Rederi Ab Eckerö

Tommy Sjöblom  

  IT-chef, Alandia

Alexander Östergård

  Manager Client & Support Solutions, Viking Line
   upp

Branschrådet för maskinteknik och elektroteknik 2015-2017

Representanter från näringslivet

Bernt Bergman

 

Styrelsemedlem HÅ, Rederierna i Finland, ordförande

Juha Gäddnäs

 

Yrkesråd vid ÅG, VD Ecomar

Jörgen Mansnerus

 

Teknisk direktör, Bore

Markus Lindfors

 

Teknisk direktör, Lundqvist rederierna

Joacim Westerlund

 

Fleet manager, Viking Line

Ronny Karlsson

 

Elchef på SSDR COSLPromoter

Leif Wikström 

 

Verksamhetsledare, Finlands Maskinbefälsförbund

     

Representanter från Högskolan på Åland

 

 

Vicerektor

 

 

Programkoordinator

 

 

Lärarrepresentant 

 

 

Studeranderepresentant 

     upp

Branschrådet för sjöfart 2015-2017

Representanter från Högskolan på Åland

   

Vicerektor

   

Lärarrepresentant

   

Programkoordinator

   

Studeranderepresentant

Representanter från näringslivet

Bernt Bergman

 

Ordförande, Rederierna i Finland, Styrelsemedlem HÅ

Peter Jodin

 

Safety & Quality Manager / DPA, Wallenius Marine Ab

Christer Johansson

 

VP Mariene Management, Godby shipping

Johnny Husell

 

f d Executive VP, Retting Groupe Ltb Bore

Fredrik Holmberg

 

Yrkesråd vid ÅG, Inspektör Trafikverket, Trafi

Johan Ramsland

 

Vice verksamhetsledare, Finlands Skeppsbefälsförbund

     upp

Branschrådet för sjukskötarprogrammet, 2017-2019

Representanter från Högskolan på Åland

Sven Schauman

 

Vicerektor

Erika Boman

 

Lektor

Gisela Öhman

 

Studeranderepresentant

     

Representanter från näringslivet 

Sirpa Mankinen

 

Vårdchef, Ålands hälso- och sjukvård

Christel Lindberg

 

Överskötare, Ålands hälso- och sjukvård 

Leea Söderström

 

Överskötare, Ålands hälso- och sjukvård

Marika Lindström

 

Studerandeansvarig/Överskötare, Ålands hälso- och sjukvård

Veronica Holmström

 

Sjukskötare, Ålands hälso- och sjukvård

Ulla-Liisa Latvala

 

Hälsovårdsinspektör, Ålands landskapsregering

Petra Alm

 

Enhetsledare, Medimar 

Lena Karlsson
  Överskötare, Oasen boende- och vårdcenter   upp

Öppna högskolans lärarfortbildningsråd vt2016 - vt2018

Maria Kaunismaa

 

Ålands lärarförening, styrelsemedlem

Marcus Koskinen-Hagman

 

Ålands lyceum, rektor

Kjell Nilsson

 

Mariehamns stad, bildningsdirektör

Bo Nygård

 

Öppna högskolan, enhetschef, ordf.

Bodil Regårdh

 

Ålands landskapsregerin, överinspektör

Inger Rosenberg-Mattsson

 

Ålands yrkesgymnasium, rektor

Pia Sjöstrand

 

Öppna högskolan, planerare, sekr.

Andreas Wiklund

 

Ålands landskapsregering, överinspektör 


Öppna högskolans fortbildningsråd för social- och hälsovårdssektorn vt2016 - vt2018

Jimmy Hellgren

 

Ålands omsorgsförbund, metod- och kvalitetschef

Sirpa Mankinen

 

ÅHS, vårdchef

Bengt Michelsson

 

Ålands landskapsregering, avdelningschef

Bo Nygård

 

Öppna högskolan, enhetschef, ordf.

Keijo Sjöblom 

 

Lemlands kommun, socialchef 

Pamela Sjödahl

 

Mariehamn stad, barnomsorgschef 

Pia Sjöstrand

 

Öppna högskolan, planerare, sekr.


Bokmärk och dela