-
+

 

Kontaktpersoner

Christer Kullman
Projektledare
Högskolan på Åland, företagsekonomi

 

Entreprenörsakademin på Åland

September 2008 – december 2009

Till vem riktar sig programmet?

Målgruppen är små- och medelstora företag som önskar utveckla sin affärsverksamhet, produktifiera sina idéer och innovationer eller skapa nya marknader regional, nationellt eller internationellt.

Vad får företaget?

  • En analys av din affärsverksamhet - dess styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter
  • 12 utbildningsdagar (bl.a. affärsutveckling, produktifiering, generationsskiftesfrågor, finansiering, marknadsanalys, lagstiftning samt deltagande i ÅA:s ledarskapskonferens Kompetens i Åbo)
  • Råd av experter i frågor som berör din affärsverksamhet
  • Individuell konsultering under projektets gång
  • Ett brett nätverk av kontakter till bl.a. andra företag, samarbetspartners och universitetet

Vad är företags insats?

  • En deltagaravgift på endast 750€, tack vare ESF-finansiering
  • De egna rese- och inkvarteringskostnaderna
  • Deltagande i en grundlig företagsanalys, 12 utbildningstillfällen och handledning utspritt under tiden oktober 2008 - december 2009

Programmet skräddarsys direkt i anknytning till det enskilda företaget. Utbildningsdagarna arrangeras i Mariehamn och den individuella konsulteringen på arbetsplatsen.

Föreläsare & handledare

Som föreläsare och handledare fungerar bland annat:

Professor Malin Brännback (Internationell företagsverksamhet vid Åbo Akademi)

Konsult och företagare Ulf Forsman (3angle Partner, Eudamon Oy)

Professor Alan L. Carsrud (Clinical Professor of Management, Professor of Industrial Engineering and Executive Director of the Global Entrepreneurship Center at Florida International University, Docent vid Åbo Akademi).

Till programmet anlitas ett flertal föreläsare och experthandledade utgående från de deltagande företagens behov.

Mera information samt tidtabell >>


Bokmärk och dela