-
+

Kontaktuppgifter

Philippe Chanfreau

Björn-Olof Erikson


Aktuella projekt

OnBoard Med

Sjöfart

Aktuell forskning

Problemställningar kring lastsäkring

Philippe Chanfreau, överlärare, fil.lic., projektledare

Björn-Olof Erikson, lektor, sjökapten, expertassistent

Forskningen undersöker problemställningar kring lastsäkring speciellt för timmerdäckslaster som delprojekt för utarbetandet av ett nytt IMO-regelverk (”kod”). (IMO = International Maritime Organisation, FN-organisation som ställer upp internationella regler för sjöfarten)

Forskningsuppgiften är ett delprojekt inom projektet TIMRA som leds av Sjöfartsverket i Sverige. Arbetet utförs av Mariterm AB i Höganäs och Högskolan på Åland. Projektets mål är att ta fram en ny IMO-kod för timmerdäckslaster. Högskolans delprojekt består i att utarbeta formler för dimensionering av stöttor för däckslaster av både rundtimmer och paket av sågat virke. Fullskaleprov och modellprov utförs.

Forskningen planeras pågå t.o.m. hösten 2010 och drivs med externa medel från främst Sjöfartsverket i Finland.


Artiklar

”Matematikern som förstår timmerlasternas inre liv” (Sjöfartstidningen nr 11/2011, s 60-61) [pdf]

Philippe vet hur timmer ska lastas (Nya Åland 21.12.2010)[pdf]

 Bokmärk och dela