-
+

Kontaktuppgifter

Matias Waller

Kjell Dahl

Elektroteknik

Aktuell forskning

Systemidentifiering - metoder och tillämpningar

Matias Waller, överlärare, tekn. dr.

Forskningen inom systemidentifiering har följande fokus:

1. 

Olinjär identifiering: Hur kan man på basen av data avgöra om en linjär modell tillräckligt väl beskriver observationerna? Hur kan man skilja mellan olinjära och stokastiska bidrag till mätningarna? Kan man avgöra vilka samband i stora mängder flerdimensionella data som med fördel kan beskrivas med olinjära förhållanden?

2.

 

Identifiering för reglering: Hur kan man bestämma lämpliga modeller med tanke på design av återkopplade system?

 

Marina mät-, automations- och övervakningssystem.

Matias Waller, överlärare, tekn.dr.
Kjell Dahl, lektor, tekn.mag.

De senaste åren har forskningen varit nära knuten till Åland Sailing Robots


Bokmärk och dela