-
+

Info om Mariehamn & Åland

Mariehamns stad

Ålands landskapsregering

visitaland.com (Ålands turistportal)

Åland Living (info för inflyttande)

aland.com (portal med kartöversikt)

Ålandstidningen (dagstidning)

Nya Åland (dagstidning)

Ålands radio/TV (webbradio/TV)

Åland i korthet

Öriket Åland är ett demilitariserat och självstyrt landskap i Finland med en egen flagga, egna registreringsskyltar, egna frimärken och en egen toppdomän (.ax).

Invånare: 28.000
Kommuner: 16
Språk: svenska
Valuta: euro € är officiell valuta men de flesta serviceställen tar även emot svenska kronor
Tid: östeuropeisk tid (GMT +2)
Totalareal: 6 787 km2
Sammanlagt fler än 6.500 öar varav 65 är bebodda

Statistik om Åland hittar du på ÅSUB:s webbplats.

Information om Högskolan på Åland

Högskolan på Åland erbjuder examensinriktad högskoleutbildning, öppna högskolekurser och fortbildning. Till högskolans uppgifter hör även forskning och utveckling i anslutning till utbildningsverksamheten i samverkan med arbetslivet och det omgivande samhället. Inom Högskolan på Åland finns också enheten Sjöfartsakademin.

Sjöfartsakademin leder all examensinriktad sjöfartsutbildning på Åland, även den inom sjöfartsgymnasiet.

Högskolan har idag ca 600 studerande på 7 utbildningsprogram, ca 2000 deltagare i den öppna kursverksamheten och ca 75 anställda.

Småskaligheten och närheten mellan studerande och anställda är ett kännetecken för Högskolan på Åland liksom den vackra miljön i sjöfartsstaden Mariehamn.

Bakgrund

Den 1 januari 2003 inledde Högskolan på Åland sin verksamhet då Ålands yrkeshögskola och Ålands högskola sammanfördes i en gemensam organisation. Ålands tekniska läroverk och Ålands sjöfartsläroverk upphörde samtidigt att vara egna institutioner.

Landskapet Åland är huvudman för verksamheten som bedrivs med stöd av landskapslagen om Högskolan på Åland (2002:81) och landskapsförordningen om Högskolan på Åland (2002:87).

Yrkeshögskoleexamen

De examina som utfärdas vid Högskolan på Åland är jämställda med motsvarande yrkeshögskoleexamina i Finland enligt överenskommelseförordning (2005:65) samt FFS 248/2005. Den examensinriktade utbildningen som leder till yrkeshögskoleexamen genomförs inom utbildningsprogrammen för elektroteknik, företagsekonomi, Hospitality Management, informationsteknik, maskinteknik, sjöfart och vård.

Övrig verksamhet

Vid högskolan bedrivs kursverksamhet, fortbildningsverksamhet, forsknings- och utvecklingsverksamhet, kunskapsspridning och samverkan med det omgivande samhället samt biblioteks- och informationsverksamhet.


Bokmärk och dela