-
+

Internationellt samarbete

Det internationella samarbetet på Högskolan på Åland syftar till att göra studiemiljön och studierna för högskolans studerande så internationella som möjligt.


Formerna för internationalisering kan vara mycket varierande det kan vara kortare eller längre studieperioder utomlands. Man kan genomföra sin praktik utomlands eller kombinera dessa former. Möjligheterna till internationella studier eller sk. mobilitet skapas i synnerhet till nordiska och europeiska högskolor.

Men även kurser på engelska, intensivkurser, undervisning i främmande språk och utbytesstuderande i den egna studiemiljön, gästande lärare eller deltagande i tutorverksamhet ger värdefull erfarenhet för framtida arbete i internationell miljö. Erfarenheter från studier eller arbetsliv utanför det egna hemlandet är idag en viktig merit på arbetsmarknaden. Lärarnas och personalens möjligheter till utbyte och inbjudna gästföreläsare både från företag som partnerhögskolor bidrar till en internationell miljö

 


Bokmärk och dela