-
+
Kontaktperson för lärar- och personalutbyte

Internationell koordinator

Lena Nyman-Wiklund


Blanketter  finns i HÅ Universe.

 

Lärar- och personalutbyte

Personalen vid Högskolan på Åland erbjuds möjligheten att besöka andra högskolor och universitet eller företag och konferenser genom att delta i ett Erasmusutbyte. Utbyte är också möjlig genom Nordplus nätverksamarbetet.

Erasmus+ lärarutbyte

Erasmuslärarutbytet riktar sig till lärare som vill besöka utländska högskolor och få en chans att undervisa vid en annan högskola.

Utbytet är ömsesidigt och baserar sig på samarbetsavtal mellan båda högskolorna.

Bjud in lärare från utländska högskolor och företag

Representanter från partnerhögskolor eller utländska företag kan bjudas in till Högskolan på Åland som lärare för ett lärarutbyte. Om den inbjudna företräder ett företag är avtal inte nödvändigt utan varje utbyte avtalas skilt. Stipendiet till inbjudna lärare från företag betalas av högskolan.

Regler för lärarutbyte

 • Lärarutbyte bör omfatta minst 5 undervisningstimmar i veckan och kan pågå i högst 6 veckor
 • Utbytet ska ingå som en del i mottagande högskolans normala program
 • och bör innehålla en arbetsplan där besökets mål specificeras

Erasmus+ personalutbyte (även för lärare)

Erasmusprogrammet gör det möjligt för personalen vid Högskolan på Åland att åka på personalutbyte. Förutom besök till andra högskolor och universitet, kan ett personalutbyte också vara en konferens eller ett företagsutbyte, då behövs inga partneravtal.

Syfte

Syftet med personalutbytet är deltagarnas professionella utveckling, fortbildning och utbyte av god praxis.

Personalutbyte kan bestå av studiebesök, inlärning i arbete eller motsvarande. Utbyte från högskola till företag kan för sin del t.ex. vara ett seminarium eller en workshop.

Utbytet får gärna bygga på ökade och djupare kontakter till partnerskolor eller  vara inledning till nya kontakter och nya partners.

Besök från andra högskolor

Personalutbyte är ett bilateralt samarbete vilket betyder att utbyte sker även till högskolan.

Utbytet kan också fungera som en rekryteringsform för utbyteselever till högskolan och som marknadsföring.

Regler för personalutbyte

 • Personalutbyte kan vara 1-6 veckor lång (en vecka är 5 arbetsdagar)
 • Kan omfatta bland annat personalutbildning, deltagarens personliga fortbildning och utbyte av erfarenheter
 • Före utbytet skall en individuell arbetsplan uppgöras
 • Efter utbytet skrivs en rapport
 • Kan även gälla lärare i samband med deltagande i konferenser, då kan vistelsen vara kortare än min. 5 dagar. Inget särskilt partneravtal krävs
 • Även lärare och annan personal kan åka tillsammans
 • Utbytet kan ske till företag, inget särskilt avtal krävs
 • Stipendiets belopp utformas enligt antal dagar och avståndet till orten dock minst 360 €.
 • Resebiljetter och hotellfaktura sparas för att visa på ankomst och avresedag
 • Kopia av reseräkning

Ansökan

Ansökan ska beskriva syftet och vart utbytet riktar sig samt tidpunkten.
Ansökan senast 15 december per e-post till internationella koordinatorn.

Har du några frågor?

Kontakta internationella koordinatorn Lena Nyman-Wiklund


Bokmärk och dela