-
+

Henrik Nordlund 

Henrik Nordlund

Lektor i nautiska ämnen, Simulatorföreståndare

Master Mariner, Lecturer, Head of Simulator

 

Tfn / Phone

+358 (0)18 537770
+358 (0)40 500 3152 (privat/private)

 

E-post / E-mail

henrik.nordlund[at]ha.ax  

 

Besöksadress / Visiting address

Högskolan Södra, Navigationsskolegr. 2

Henrik Nordlund

Utbildningsprogram

Sjöfart

Undervisning

Sjöfart
Nautiska instrument


Bokmärk och dela