-
+

Internationalisering

Högskolan på Åland vill ge sina studerande redskap för att verka i ett mångkulturellt och ständigt föränderligt samhälle. Studenterna skall ges möjligheten att förvärva en språklig och interkulturell kompetens som är konkurrenskraftig både på Åland och internationellt.

Målsättning

Vår utbildning genomsyras av ett internationellt perspektiv och målsättningen är att våra internationella kontakter och nätverk skall skapa ett mervärde för Ålands invånare och näringsliv.

Högskolan på Åland har en omfattande internationell verksamhet. Högskolan har partnerhögskolor runtom i Europa vilket möjliggör mobilitet av studerande, lärare och övrig personal. Vår målsättning är att de flesta av de studerande som avlägger examen vid Högskolan på Åland skall ha studerat eller praktiserat utomlands under studietiden.

Internationalisering på hemmaplan

Studerande, lärare och övrig personal ges dock även på hemmaplan goda förutsättningar för att arbeta med internationalisering. Ålands befolkning på över 29 000 personer består idag av invånare från mer än 99 olika länder som talar 64 olika språk. (ÅSUB) Studerande och lärare av olika nationalitet bidrar till att studierna får en internationell och interkulturell dimension. Högskolan på Åland vill bidra till att deras studerande skall vara toleranta och öppna gentemot andra kulturer och människor.

Internationell tutor

Som studerande kan du även fungera som internationell tutor. Som internationell tutor lär du känna studerande från andra länder, lär dig språk och utvecklar din kulturella förståelse.

Internationella projekt

Högskolan deltar även i internationella projekt och deltar inom ramen för flera av sina Nordplusnätverk även i annan verksamhet än mobilitet.


Bokmärk och dela