-
+

Erk Hemming

Erik Hemming

MA, Senior Lecturer in Languages 

 

Tfn / Phone

+358 (0)18 537737 

 

E-post / E-mail

ehe[at]ha.ax

 

Besöksadress / Visiting address

Högskolan Norra, Neptunigatan 17


CV  [pdf]

Erik Hemming

Undervisning

English
Español
Italiano
Intercultural Communication
Swedish for Beginners
Svenska
Studieteknik
Examensarbete

Övrigt

Kurswebbsidor 

Om grannspråksförståelse

 


Bokmärk och dela