-
+

 

Mats Åsgård

Överlärare

M.Sc. Naval Architecture
Senior Lecturer, Ship Machinery

 

Tfn / Phone

+358 (0)18 537736
+358 (0)457 5698048 (privat / private)

 

E-post / E-mail

mats.asgard[at]ha.ax

 

Besöksadress / Visiting address

Högskolan Norra, Neptunigatan 17

 

Mats Åsgård

Utbildningsprogram

Maskinteknik

Undervisning

Elektroteknik

Teknisk ritning
Maskin- och energiteknik
Fartygsteori

Sjöfart

Trim, stabilitet och stress 1
Trim, stabilitet och stress 2 inkl. läckstabilitet
Fartygsteknik och sjövärdighetsbestämmelser

Teknik

Fartygsteknikens grunder
Tekniskritning och Auto-Cad
Rörschemaritning
Trim, stabilitet och stress
Hållfasthetslära 1
Mekanik 2
Hållfasthetslära 2
Maskinelement
Läckstabilitet och förebyggande av skador
Maskinrumsarrangemang (valbar kurs)

Övrigt

Kursplaneringar

 


Bokmärk och dela