-
+

Mirjam Schauman

Mirjam Schauman

Planerare
MSc, Course Coordinator

 

Tfn / Phone

+358 (0)18 537712

 

E-post / E-mail

mirjam.schauman[at]ha.ax

 

Besöksadress / Visiting address

Öppna högskolan, Neptunigatan 17

 

Mirjam Schauman

Övrigt

Öppna högskolan

Bokmärk och dela